Πανελλήνιες

Πλήρης τράπεζα εκφωνήσεων - λύσεων προηγουμένων ετών. Πανελλαδικές - Επαναληπτικές εξετάσεις - ΟΕΦΕ - Κύπρος.

Image by Nathan Dumlao
 
kolls-PY-J99b3GU-N2m4DN9FoYQ.png

Quizzes

Σύντομα quizzes για όλα τα κεφάλαια της εξεταστέας ύλης στο μάθημα "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας"

 
 

GeoGebra

Η μελέτη οικονομικών μαθημάτων απαιτεί την κατανόηση μαθηματικών υποδειγμάτων και αρκετών γραφικών παραστάσεων. Σύμφωνα με αυτή τη παραδοχή το GeoGebra είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στη διδασκαλία της Μίκρο και Μακροοικονομικής θεωρίας.

Books

Microeconomics & Macroeconomics

Οι ιδανικοί οδηγοί για μαθητές Λυκείου (Θεωρία, Παραδείγματα, Ασκήσεις)

banner (1).jpg

RECENT

POSTS 

 

Our Social Media

  • Facebook
  • Instagram

Designed by Georgia Sourmeli