Προφίλ

Ημερομηνία εγγραφής: 23 Νοε 2022

Σχετικά με

Acrylic nails are a type of fake nail that are made from a mixture of liquid acrylic and powder. They are usually much longer than natural nails, and can be filed and shaped into a variety of different designs.


Acrylic nails are applied using a special adhesive, and are then sealed with a clear topcoat. They can last for several weeks, but will need to be reapplied if they start to chip or break.


Although they are not as natural-looking as gel nails, acrylic nails are much easier to apply and remove. They are also much less expensive, making them a popular choice for many women.

E
enviseo

enviseo

Περισσότερες ενέργειες