Εξετάσεις Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων

Απολυτήριες εξετάσεις εσπερινών ενιαίων λυκείων   Επαναληπτικές εξετάσεις εσπερινών ενιαίων λυκείων  
Εκφωνήσεις Απαντήσεις Εκφωνήσεις  Απαντήσεις
2001   -  
2002   -  
2003   2003  
2004   2004  
2005   -  
2006   -  
2007   2007  
2008   2008  
2009 2009  2009 2009 
2010 2010  -  
2011 2011  
2012 2012 -  
2013 2013 -  
2014 2014 2014 2014
2015 2015 2015 2015
2016 2016 2016 2016